سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

این استاندارد ، نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بیان می دارد و سازمان را در این مسیر سوق می دهد که تمام ریسکهای مربوطه را تحت کنترل خود در آورده و کارایی سیستم را بهبود بخشد .

 

فوایدی که بدنبال استفاده از این سیستم به دست می آید عبارتند از:
– سازمانهایی که کارکنان و نیروی انسانی را از اهداف مهم سازمان خود می دانند.
– سازمانهایی که ارتقاء بهبود وضعیت پرسنل خود را درخط مشی مد نظر قرار داده اند.
– سازمانهایی که کارکنان را امانت خانواده و جامعه میدانند و در حفظ سلامتی و تندرستی کارکنان گام بر
– می دارند.
– آمادگی شرکت در وضعیت های اضطراری ایمنی و بروز حوادث و پیشگیری از خسارات.

 

OHSAS 18001 ضمن بیان نیازمندی هایی برای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای ، سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای نموده و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.استاندارد OHSAS 18001 نه تنها مبین ویژگی های یک سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای است بلکه مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.

هدف از پیاده سازی OHSAS 18001:

شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

دامنه کاربرد OHSAS 18001:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارتقاء و بهبود و ایمنی وضعیت پرسنل خود را مدنظر قرار داده اند.

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001:

بهبود فرهنگ ایمنی،افزایش کنترل مخاطرات
شناسایی و کنترل کانون های خطر و ایجاد نظام فعال در برخورد با معضلات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان
بهبود کارایی عملیات وکاهش حوادث اتلاف ساعات تولبد
کاهش هزینه ها با جلوگیری از حوادث و توقف های ناخواسته به دلیل بیماریها و حوادث ناشی از کار
بهبود ایمنی،کیفیت محیط کار روحیه کارگران وافزایش اعتبار سازمان
اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیتهای کاری بدلیل پیروی از همه نیازمندیهای قانونی که شرکت باید آنرا اجرا نماید.
کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمنی و بهداشت
افزایش بهره وری
بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان بعلت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای.

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی و همچنین انجام شکایت های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

 

 شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک افتخار دارد که در زمینه طراحی استقرار و آموزش انواع سیستم های مدیریتی مهندسی و کیفیتی با استفاده از مجرب ترین اساتید و سرممیزان بین المللی در تمامی استانهای کشور و همه شهرهای ایران در خدمت شما باشد . مشاور ایزو در شرق کشور شامل استان خراسان رضوی استان خراسان جنوبی استان سیستان و بلوچستان و در شمال کشور استان مازندران استان گیلان استان گلستان استان خراسان شمالی استان اردبیل و در غرب کشور استان آذربایجان غربی استان آذربایجان شرقی استان کرمانشاه استان کردستان استان ایلام استان لرستان استان همدان استان خوزستان و در جنوب کشور مشاور ایزو در استان هرمزگان استان بوشهر استان استان فارس و مشاور ایزو در استان مرکزی استان زنجان استان قزوین استان چهارمحال بختیاری استان البرز استان تهران استان یزد استان کرمان استان یزد استان اصفهان استان کهگیلویه و بویراحمد استان سمنان استان قم و مشاور ایزو در تهران .