سلامت

 

سازمان بهداشت جهانی (organization health world (که به اختصار WHO نامیده میشود یکی از آژانسهای سازمان ملل است که مهمترین هدف آن هماهنگی و ارتقا وضعیت بهداشت عمومی در سطح جهان است.بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی عبارت است از یک حالت آسودگی جسمی، روانی، اجتماعی، و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمیشود. سلامتی انسانها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به باالترین میزان همکاری بین مردم و دولتها وابسته است. بهداشت یکی از ابعاد جهانی است که ارتباطات پیچیدهای داردواثرات آن با رشد و توزیع درآمد، عدم ثبات اقتصادی، امکانات بهداشتی، آموزش و سایر خدمات اجتماعی، شیوه زندگی همچون تنش و سایر عوامل که اخیراً ملحوظ شده اند تعیین میشود. بعضی از برخوردهای بهداشتی و جهانی شدن میتواند مثبت ارزیابی شود مانند پزشکی که از راه دور میتواند به پیش بینی خدمات در مناطق تحت کنترل از راه دور کمک کند ولی پزشکی از راه دور به سرمایه گذاری در امور تجهیزات ارتباطات زیر ساختاری و آموزش پرسنل که میتواند به عنوان جنبه های منفی اثرات اقتصادی و بهداشتی تلقی شوند نیازمند است.پزشکی از راه دور اثر جمعی )مثبت و منفی( با خود دارد. این سازمان 6 اداره منطقه ای دارد که شامل: منطقه آمریکا، مدیترانه، اقیانوس آرام غربی، آسیای جنوب شرقی، و آفریقاو اروپا میباشد. همچنین کلیه فعالیتهای WHO در سازمان ملل به قبل و بعد از جنگ سرد با توجه به اولویت زمانی و مکانی نیز تقسیم شده است.

 

بهداشت چیست ؟ سلامت چیست ؟ تعریف بهداشت تعریف سلامت سلامتی بهداشتی ایزو بهداشت ایزو سلامت آموزش بهداشت آموزش سلامتی HSE چیست رابطه ایمنی و بهداشت سیستم مدیریت ریسک ریسک چیست

 

آزمایشگاه کالیبراسیون

شرکت نیک اندیشان افتخار دارد در احداث وراه اندازی آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون در زمینه های مشاوره خرید تجهیزات ،ایجاد شرایط محیطی ،آموزش پرسنل ،تهیه مستندات وحضور در ممیزی نهایی همکاری نماید.

 

این شرکت مشاور آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون مختلفی از قبیل کالیبراسیون  ،لاستیک سازی ،کاشی وسرامیک، ذوب وریخته گری فولاد وچدن ،مواد غذایی ،بتن ومصالح ساختمانی میباشد.

در همین راستا مفتخر است مشاور آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مقیاس سیستم پدیده در استان مرکزی (اراک) بوده وایشان در دامنه کاری دما ،فشار، ابعاد، دور سنجی وph سنجی موفق به دریافت تایید صلاحیت کاری از مرکز تایید صلاحیت ایران گردد.

کالیبراسیون

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است. دراستاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها واصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده است :
مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد .
تعریف دیگری که میتوان ارائه داد این است که :
تعریف دیگری که در ایزو 10012 آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی کرده است: مجموعه ای ازعملیات که تحت شرایط مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید.
.
پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد. کالیبراسون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است، شناسایی کرد .
علت کالیبراسیون:
کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد .پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استاندارد های اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داشت.
کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرایند های اندازه گیری که با وسیله ی اندازه گیری انجام می شود لازم است . معمولا عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد . شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکان پذیرنیست . آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است . برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه گیری و تجارت بین المللی ضروری می باشد . قابلیت رد یابی عبارت است از : قابلیت ارتباط مقدار یک استاندارد یا نتیجه ی یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی، از طریق زنجیره ی پیوسته ی مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین المللی تعیین یا مشخص می شوند .
از ملزومات هر تحقیقات ،طراحی فعالیت های تولیدی ،آزمون های نهایی و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل می باشد . همچنین کالیبراسیون قابل ردیابی ،حصول اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری در یک بخش از فرایند را که بر بخش های دیگر فرایند تاثیر گذار است امکان پذیر می سازد.
اعتبار اندازه گیری ها مربوط به تحقیقات بستگی به درستی برآورد پدیده های تحت مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده دارد. کالیبراسیون وسیله هایی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند، عدم قطعیت و کنترل رشد عدم قطعیت را مشخص می نماید و به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که این نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده هاست؛ نه ناشی از عدم درستی در تخمین عدم قطعیت های اندازه گیری.
زمان کالیبراسیون:
تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می باشد.
هدف، انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود . در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد، بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری است. برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، 95 درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول 85 تا 90 درصد است . فرایند تعیین زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است .
مکان کالیبراسیون:
کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود. این عمل از مزایای زیر برخوردار است:
1-تنش های ناشی از جابجایی وسیله به حداقل می رسد
2- کالیبراسیون ساده تر و ارزان تر تمام می شود چون کالیبراسیون فقط در نقاط مورد نظر کاربران انجام می شود
3-کاربران می توانند از حفاظت دستگاههای خود مطمئن باشند
4- کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان خود انجام می گیرد و در عملکرد دستگاه انقطاعی پیش نمی آید
از معایب این عمل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-تغییرات شرایط محیطی روی دستگاه های مرجع ممکن است تاثیر گذار باشد
2-ابعاد دستگاه های مرجع ممکن است مشکل ایجاد کند
3- کالیبراسیون در محل، هزینه های اضافی دربر دارد
چگونگی کالیبراسیون:
کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینه کالیبراسیون از عوامل مهم و تعیین کننده در انجام آن می باشد . در روش های مختلف کالیبراسیون هزینه ها متغیر است؛ بنابر این لازم است توضیحات بیشتری درباره انواع روش های کالیبراسیون ارائه شود. سیستم های کالیبراسیون را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد :
1-کالیبراسیون جهت بازرسی و تصحیح
باتوجه به نتایج حاصل از بازرسی ،تصحیح اعمال می شود. تا وقتی که خطا در حدود قابل قبول سیستم اندازه گیری باشد، نیازی به تصحیح نیست و از وسیله ی اندازه گیری می توان استفاده کرد. اما اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری از حدود قابل قبول بیشتر باشد اعمال تصمیمات لازم ضروری است.
2- کالیبراسیون فقط به منظور بازرسی
اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری که از اعمال بازرسی حاصل می شوند در حدود تعریف شده باشد، از دستگاه اندازه گیری می توان استفاده کرد.از آنجا یی که تصحیح ویا تعمیر دستگاه اندازه گیری گران است با بازرسی های دوره ای تا زمانی که خطای وسیله اندازه گیری در حدود تعریف شده باشد استفاده از آن بلامانع است.چنانچه خطاها ازحدود تعریف شده تجاوز کنند وسیله اندازه گیری را باید کنار گذاشت ویا تقلیل رده وکلاس داد.
3-کالیبراسیون فقط به منظور تصحیح
در این روش بازرسی انجام نمی شود اما تصمیمات لازم جهت رسیدن به مفهومی معادل کالیبراسیون جدید واستفاده از وسیله اندازه گیری انجام می شود. به عنوان مثال تصحیح نقطه صفر وسیله اندازه گیری که به صورت دوره ای انجام می پذیرد، استفاده مجدد از آن را امکان پذیر می نماید.چنانچه نقطه صفر تغییر کرده باشد ، با تصحیح مجدد می توان وسیله اندازه گیری را تنظیم نمود.
4- عدم کالیبراسیون
در این روش بدون انجام بازرسی و تصمیمات لازم از دستگاه اندازه گیری استفاده می شود . در این حالت به دلیل آنکه مقدار بعضی از خطاهای مشخص دستگاه از حدود کنترل تعریف شده برای وسیله اندازه گیری در فرایند تولید کوچکترند، بدون انجام کالیبراسیون دوره ای از وسیله اندازه گیری استفاده می شود .
وضعیت کالیبراسیون :
پس از انجام کالیبراسیون وضعیت کالیبراسیون ابزار باید مشخص باشد . این بدین معنی است که به طریقی ابزارهایی که کالیبره شده اند را مشخص کنیم . برای این منظور معمولا از یک برچسب کالیبراسیون استفاده می شود .توصیه می شود که این برچسب با برچسبی که برای شناسایی ابزار استفاده می شود متفاوت باشد . مواردی که باید در وضعیت کالیبراسیون مشخص شوند عبارتند از :
1- کالیبره بودن ابزار
2- دقت و صحت واقعی ابزار
3- تاریخ انجام کالیبراسیون بعدی
4- محدودیت های کاربرد و استفاده از ابزار
نگهداری سوابق کالیبراسیون :
بعداز انجام کالیبراسیون سوابق کالیبراسیون باید نگهداری شود دلایل نگهداری این سوابق عبارتند از :
1- امکان بررسی وضعیت و تغییرات ابزار در طول زمان جهت تعیین توالی انجام کالیبراسیون و نحوه بکارگیری ابزار
2- اثبات ادعای کالیبره بودن ابزار
سوابق کالیبراسیون باید موارد زیر را شامل شود :
• اطلاعات شناسایی دقیق ابزار مورد نظر (نوع ، نام ، شماره سریال و … )
• نام مسئول و محل نگهداری
• تاریخی که کالیبراسیون انجام شده است
• نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر خوانده شده پیش از تنظیم و پس از تنظیم برای هریک از پارامترهای مورد کالیبراسیون (این مورد برای بررسی وضعیت و روند تغییرات ابزار ضروری است)
• تاریخ کالیبراسیون بعدی
• حدود خطای قابل قبول
• شماره سریال استانداردهایی که برای کالیبره کردن ابزار به کار رفته اند
• شرایط محیطی در حین کالیبراسیون
• بیان مقدار خطای احتمالی (در قالب دقت و صحت)
• جزئیات تمامی تنظیمات ، خدمات ، تعمیرات و تغییراتی که انجام شده است
• نام شخصی که عمل کالیبراسیون را انجام داده است
• جزئیات هر گونه محدودیت استفاده

مشتریان ما

ارائه خدمات به شما افتخار ماست

این شرکت در راستای افتخار همکاری با صنایع ، کارخانجات ، سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی در نقاط مختلف کشور ، اعلام می دارد :

ما را با مشتریانمان بشناسید

 

لیست برخی از مشتریان ما :

 

کارخانه کاشی و سرامیک خزر

 

کارخانه آرد سپیدکوه

 

کارخانه فولاد ، چدن و ماشین سازی دورود

 

شرکت فیلتر سازی رعد آسا

 

شرکت فیلتر سازی آفرود

 

کارخانه مواد غذایی شهد نوش

 

شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا

 

کارخانه مقوا سازی یلدا

 

شرکت مهندسی سازه گستران شرق

 

ارائه خدمات به شما افتخار ماست

این شرکت در راستای افتخار همکاری با صنایع ، کارخانجات ، سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی در نقاط مختلف کشور ، اعلام می دارد :

در این فضای رقابتی بسیار پیچیده و مبهم ، ما بر آنیم تا از رسالت و مسیر اصلی خود خارج نشده و همواره برای مشتریانمان ارزش افزوده ایجاد نماییم

وزارت نیرو  _ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

وزارت نیرو  _ شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

وزارت نیرو  _ شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

وزارت نیرو  _ شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

کارخانه شیر منطقه ای استان همدان

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان

شرکت همگان کار – صنعت  ، لوازم خانگی کندی  ( لباسشویی کندی )

اداره کل مخابرات استان خوزستان

صنایع شهید شاه آبادی  ( تلویزیون صنام )

گروه خودرو سازی بهمن

صنایع شهید شفیع زاده  ( جاروبرقی صنام )

کارخانه کاشی و سرامیک سمنان

شرکت مولتی کالر پارس

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( سازمان صنایع دستی ایران )

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو مشاوره ایزو

مشاور ایزو در استان فارس اخذ گواهینامه انواع ایزو در استان فارس مشاور ایزو در شیراز شرکت مهندسین مشاور در شیراز طراحی آموزش و استقرار انواع سیستم های مدیریتی مهندسی و کیفی در استان فارس و در شیراز مشاور ایزو در ایزدخواست مشاور ایزو در آباده مشاور ایزو در اقلید مشاور ایزو در خرم بید مشاور ایزو در بوانات مشاور ایزو در تخت جمشید مشاور ایزو در مرودشت مشاور ایزو در سپندان مشاور ایزو در ممسنی مشاور ایزو در ارسنجان مشاور ایزو در زرقان مشاور ایزو در کازرون مشاور ایزو در ورزقان مشاور ایزو در شیراز مشاور ایزو در نیریز مشاور ایزو در استهبان مشاور ایزو در استان فارس مشاور ایزو در فسا مشاور ایزو در جهرم مشاور ایزو در فیروزآباد مشاور ایزو در جهرم مشاور ایزو در شیراز مشاور ایزو در لار مشاور ایزو در لامرد مشاور انواع تکنیک های مدیریتی و مهندسی و کیفیتی در استان فارس و شیراز

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

در جهان همه دولتها درباره کنترل ریسکهایی فکر میکنند که ممکن است برای شرکتها رخ دهد و آهنا را متحمل خسارت جبران ناپذیری بنماید. از این رو همواره برای مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل و کنترل آن در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را معرفی میکنند.

 

OHSAS 18001

در برگیرنده تمامی عملیات و فعالیت های داخلی سازمان می باشد و با رویکردی جامع فراتر از شناسایی ریسکهای موجود به جنبه های جلوگیری از حادثه پرداخته و بطور مداوم آنرا بهبود میدهد.

ساختار این استاندارد همانند سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و به همین دلیل توسط بسیاری از سازمانها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت بکار گرفته میشود. قابلیت یکپارچه سازی این سیستم با دیگرسیستم های مدیریت مثل سیستم مدیریت کیفیت که در برگیرنده توجهات کیفیتی و ISO14001 در بر دارنده توجهات زیست محیطی می باشد، از نکات بسیار قوی در این استاندارد می باشد.

برای چه سازمانهایی کاربرد دارد؟

کلیه سازمانها و مؤسسات اعم از صنعتی، غیر صنعتی، تولیدی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی که می خواهند محیط ایمنی را برای ذینفعانشان ایجاد کنند.

بخشی از فوائد اجرا و استقرار سیستم

 

 • کاهش حوادث به صورت سیستماتیک و منظم نمودن فعالیت های ایمنی و بهداشت حرفه ای

 • اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندیهای قانونی که شرکت باید آن را اجرا نماید.

 • بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان به علت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرایندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای.

 • بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی آن با بکارگیری سیستم مدیریت به عنوان چارچوبی که در بر گیرنده فعالیت ها و توجهات ایمنی بوده و با سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین می نماید.

گواهینامه ایزو

مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک(ایزونیک) همراه وهمگام با شما تا اخذ گواهی نامه معتبر بین المللی از مرجع صادر کنندهAB

Accreditation bodi  تحت اعتبار انجمن تایید صلاحیت جهانی      IAF-International Accreditation Forum

 • مشاورایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

 • همکاری در استقرار ایزو واستاندارد های مختلف باشرکت ها وکارخانجات بزرگ در تهران  اراک رشت  سمنان لرستان خوزستان وغرب کشور

 

 

 

 

 

 

گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو ‘
گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو  گواهی نامه ایزو
گواهی نامه ایزو
گواهی نامه ایزو

 

 ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان

ایزو نیک iso

شرکت مهندسین مشاورنیک اندیشان کارنیک_(ایزونیک) مشاور ایزو-اخذ مجوز های صادرات گواهینامه معتبر ایزو dakks آلمان  IMQایتالیا TUV NORDآلمان و….

شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک_(ایزونیک) به عنوان یک شرکت فعال در زمینه اخذ استاندارد های صادرات محصول، قادر به دریافت مجوز های مذکور در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ها

این شرکت با سال ها تجربه کاربردی و موفق در زمینه طراحی ،

آموزش و استقرار انواع سیستم های مدیریتی ، مهندسی و کیفی

در صنایع ، ادارات و شرکتهای بزرگ تولیدی و خدماتی در سراسر

کشور ، آمادگی خود را جهت مشاوره در زمینه های ذکر شده

اعلام می نماید .

 

همکاری در استقرار ایزو واستاندارد های مختلف باشرکت ها وکارخانجات بزرگ در تهران  اراک رشت لرستان خوزستان وغرب کشور

 

 

 
 
 
 
 مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستانایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان اولین شرکت فنی مهندسی در ایزو لرستان خرم آبادایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشتایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستانمشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان

ایزو 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی

مشاور ایزو 9001 14001 18001 22000   HSE IMS
مشاوره ایزو– طراحی – مستندسازی – استقرار – نگهداری – بهبود مستمر – اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ایزو(iso) تخصص ماست.

 

مشاور ایزو 9001 14001 18001 22000   HSE IMS
مشاوره ایزو– طراحی – مستندسازی – استقرار – نگهداری – بهبود مستمر – اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ایزو(iso) تخصص ماست.

 

مشاور ایزو 9001 14001 18001 22000   HSE IMS
مشاوره ایزو– طراحی – مستندسازی – استقرار – نگهداری – بهبود مستمر – اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ایزو(iso) تخصص ماست.

 

مشاور ایزو 9001 14001 18001 22000   HSE IMS
مشاوره ایزو– طراحی – مستندسازی – استقرار – نگهداری – بهبود مستمر – اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ایزو(iso) تخصص ماست.

 

مشاور ایزو 9001 14001 18001 22000   HSE IMS
مشاوره ایزو– طراحی – مستندسازی – استقرار – نگهداری – بهبود مستمر – اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ایزو(iso) تخصص ماست.

 

 

 

همکاری در استقرار ایزو واستاندارد های مختلف باشرکت ها وکارخانجات بزرگ در تهران  اراک رشت لرستان خوزستان وغرب کشور

 

 

 

 

 

 

 

   مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان
ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان اولین شرکت فنی مهندسی در ایزو لرستان خرم آبادایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان  مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان

گواهی ایزو

خدمات مشاوره و استقرار استاندارد بین المللی ایزو در شرکت ها و سازمان های متقاضی توسط گروه تخصصی مشاوران نیک

اندیشان کارنیک(ایزونیک)ارائه می گردد. این گروه متشکل از مجرب ترین کارشناسان و مدیران پروژه بوده که با سیستم های مدیریت

بر اساس استانداردهای ایزو (iso)آشنایی دارند و سیستم مدیریتی را بر اساس استانداردهای ایزو در سازمان های مختلف استقرار

میدهند. مشاوران در طول مدت زمان استقرار سیستم مدیریت سازمان را همراهی کرده و مستندات مورد نیاز سازمان را تهیه  و

تدوین می کنند و نقش نظارتی خودراتامرحله دریافت گواهینامه بین المللی ایزو در سازمان ایفا می نمایند.

• آموزش ایزو و الزامات استاندارد های مدیریت سازمانی ( ایزو 9001 – مدیریت کیفیت ، EFQM- مدیریت تعالی سازمانی )
• آموزش الزامات گواهینامه های مربوط به مشتری مداری ( ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10003 ، ایزو 10004 )
• آموزش الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مدیریت زیست محیطی سازمان ( ایزو OHSAS 18001 ، ایزو 14001 ، استاندارد HSE )

• آموزش ایزو و الزامات استاندارد های مدیریت سازمانی ( ایزو 9001 – مدیریت کیفیت ، EFQM- مدیریت تعالی سازمانی )
• آموزش الزامات گواهینامه های مربوط به مشتری مداری ( ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10003 ، ایزو 10004 )
• آموزش الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مدیریت زیست محیطی سازمان ( ایزو OHSAS 18001 ، ایزو 14001 ، استاندارد HSE )

• آموزش ایزو و الزامات استاندارد های مدیریت سازمانی ( ایزو 9001 – مدیریت کیفیت ، EFQM- مدیریت تعالی سازمانی )
• آموزش الزامات گواهینامه های مربوط به مشتری مداری ( ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10003 ، ایزو 10004 )
• آموزش الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مدیریت زیست محیطی سازمان ( ایزو OHSAS 18001 ، ایزو 14001 ، استاندارد HSE )

 

 

 

همکاری در استقرار ایزو واستاندارد های مختلف باشرکت ها وکارخانجات بزرگ در تهران  اراک رشت لرستان خوزستان وغرب کشور

 

 

 

 

 

 

 

ایزو در کارخانه آرد  ایزو در فیلتر سازی فولاد وچدن کاشی سازی بسته بندی موادغذایی لبنیات

کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبر کلمات مرتبط مشاور ایزو ایزو 9001 ایزو22000  haccpگواهی نامه ایزو معتبرایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان اولین شرکت فنی مهندسی در ایزو لرستان خرم آبادایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان
ایزو درلرستان ایزو  ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان ایزو درلرستان

مشاور گواهی ایزو

مشاور ایزو واستاندارد های بین المللی

مسیر دستیابی به گواهینامه استاندارد بین المللی

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2008

بعد از تصمیم به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت ایزو ۹۰۰۱، مراحل متعددی در پیاده سازی این سیستم پیش روی سازمان شما می باشد. در ذیل مراحل عمومی برای هدایت شما در مسیر دستیابی به صدور گواهی نامه شرح داده شده است.

 1. تعیین نماینده مدیریت
 2. تشکیل تیم و تعریف استراتژی
 3. طرح ریزی و طراحی سیستم مدیریت کیفیت
 4. شناسایی و تعریف فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها
 5. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی لازم
 6. تهیه و تدوین نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت و خط مشی کیفیت
 7. تهیه و تدوین مستندات شامل روشهای اجرایی، دستورالعمل های کاری و فرم های مورد نیاز
 8. اجرا و استقرار سیستم مدیریت
 9. ایجاد و نگهداری سوابق و مستندسازی مطابق با رویه های تدوین شده
 10. ممیزی توسط مشاور
 11. انتخاب مرجع صدور گواهی نامه CB
 12. پیش ممیزی توسط تیم ممیزی CB
 13. رفع مغایرت های احتمالی و تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی
 14. ممیزی نهایی و صدور گواهی نامه

 

همکاری در استقرار ایزو واستاندارد های مختلف باشرکت ها وکارخانجات بزرگ در تهران  اراک رشت لرستان خوزستان وغرب کشور

 مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان مشاور ایزو در لرستان

ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان اولین شرکت فنی مهندسی در ایزو لرستان خرم آباد

ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت

 

ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان  ایزو در لرستان ایزو در لرستان ایزو در لرستان اولین شرکت فنی مهندسی در ایزو لرستان خرم آباد

ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت  ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت ایزو فعال در  دورود خرم آباد بروجرد ازنا الیگودرز الشتر کوهدشت

ایزو در کارخانه آرد فیلتر سازی فولاد وچدن بسته بندی موادغذایی لبنیات کاشی سازی

در لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستاندر لرستان