قابل توجه کارشناسان محترم در زمینه طراحی ، آموزش ، استقرار و جاری سازی انواع سیستم های مدیریتی

 

شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک از کارشناسان محترمی که بتوانند در

انجام قسمتی از پروژه های این مجموعه مشارکت داشته باشند ، خواستار است تا

از طریق پل ارتباطی زیر با ما مکاتبه داشته باشند :

INFO@ISO-NIK.COM

 

در راستای برنامه های استراتژیک این شرکت جهت بالا بردن کیفیت خدمات مختلف

به مشتریان و به موازات آن پایین بودن هزینه های مرتبط ، این شرکت همکاری

گسترده ای با کارشناسان حوزه های مختلف مدیریتی ، سیستمی ، مهندسی ،

فنی و کیفی  دارد .

بر این اساس کارشناسانی که میتوانند در پروژه های مختلف اشاره شده با این مجموعه

همکاری داشته باشند ، با توجه به نوع و محل اجرای پروژه مورد استفاده قرار می گیرند .

اولویت همکاری با کارشناسان ، تخصص ، تعهد و نزدیکی به محل اجرای پروژه می باشد .