سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

در جهان همه دولتها درباره کنترل ریسکهایی فکر میکنند که ممکن است برای شرکتها رخ دهد و آهنا را متحمل خسارت جبران ناپذیری بنماید. از این رو همواره برای مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل و کنترل آن در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را معرفی میکنند.

 

OHSAS 18001

در برگیرنده تمامی عملیات و فعالیت های داخلی سازمان می باشد و با رویکردی جامع فراتر از شناسایی ریسکهای موجود به جنبه های جلوگیری از حادثه پرداخته و بطور مداوم آنرا بهبود میدهد.

ساختار این استاندارد همانند سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و به همین دلیل توسط بسیاری از سازمانها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت بکار گرفته میشود. قابلیت یکپارچه سازی این سیستم با دیگرسیستم های مدیریت مثل سیستم مدیریت کیفیت که در برگیرنده توجهات کیفیتی و ISO14001 در بر دارنده توجهات زیست محیطی می باشد، از نکات بسیار قوی در این استاندارد می باشد.

برای چه سازمانهایی کاربرد دارد؟

کلیه سازمانها و مؤسسات اعم از صنعتی، غیر صنعتی، تولیدی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی که می خواهند محیط ایمنی را برای ذینفعانشان ایجاد کنند.

بخشی از فوائد اجرا و استقرار سیستم

 

  • کاهش حوادث به صورت سیستماتیک و منظم نمودن فعالیت های ایمنی و بهداشت حرفه ای

  • اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندیهای قانونی که شرکت باید آن را اجرا نماید.

  • بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان به علت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرایندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای.

  • بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی آن با بکارگیری سیستم مدیریت به عنوان چارچوبی که در بر گیرنده فعالیت ها و توجهات ایمنی بوده و با سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین می نماید.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *