استاندارد ایزو 9001

دستیابی به درک کاملی از تمامی فرآیندها و شناسایی فرصت هایی برای بهبود

 

استاندارد   ISO 9001  ( سیستم مدیریت کیفیت )  امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها می باشد و اهمیت این استاندارد  بسیار

تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت  سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد.

 

 

استاندارد ایزو 9001 بدین منظور تدوین شده است تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم مدیریت کیفیت یاری دهند.

اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی ، توانایی آن را در ارائه محصولات و خدماتی که دلخواه مشتری باشد ، برآورده می کند و هدف اصلی از استقرار این سیستم ، افزایش رضایت مشتریان است.

بدیهی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت ، کنترل و مدیریت کرد . این موفقیت می تواند در پرتو استقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه ویژه می کند .

برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 باید وضعیت موجود ، نقاط ضعف ، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استاندارد بررسی و مقایسه کرد.

ممکن است سازمان ها به این نتیجه برسند که بسیاری از نیازمندی های موجود در استاندارد ایزو 9001 را در حال حاضر رعایت می کنند ، ولی چگونگی آنها ثبت نشده است.

ایزو 9001 تأکید می کند که یک سازمان به تعیین ، اجرا ، مدیریت ، بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندهایی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است ، اهمیت می دهد و تأثیر متقابل این فرایندها را به منظور به دست آوردن اهداف سازمانی مدیریت می کند .

 

استاندارد ایزو 9001

قابلیت سازمان را در برابر آنچه که بیان می دارد و عرضه می نماید به اثبات می رساند و پایه مطمئنی برای افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها بوجود می آورد .