برنامه ریزی منابع سازمان  ERP   (اEnterprise Resource Planning )

 

  از اندیشه تا کاربرد

  یکپارچگی سازمان یکی از آن واژه هایی است که با تکرار بسیار بالایی توسط متخصصین، کارشناسان، مدیران، کارمندان و… در جامعه به کار برده میشود اما به ندرت تعریف شفاف و دقیقی از آن ارائه میشود.

یکپارچگی به معنی همبستگی اجزاست. همبستگی هم به تنهایی معنای دقیقی ندارد و باید در ارتباط با موضوعی مطرح شود. بنابراین یکپارچگی نیز به تنهایی مفهوم مشخصی را بیان نمی کند و باید در حوزه معینی تعریف شود.

 

تعریف یکپارچگی در سازمان

یکپارچگی در سازمان ایجاد یک نوع وابستگی اجزاء به منظور اهداف ذیل است :

 

وحدت در هدف

انسجام در معماری

هم آهنگی/هم نواختی در فرآیندها

 

در یکپارچگی، اجزای زیر مشارکت دارند :

منابع

واحدها

پروژه ها

سیستم ها

طراحی یک ساختار مناسب در سازمان که یکپارچگی در آن اتفاق بیافتد نیاز به انجام یکسری چیدمان منطقی و فیزیکی دارد که در حوزه مهندسی ساختاری سازمان (معماری سازمان) قرار دارد

 

 

مشاور erp مشاور ERP  مشاور برنامه ریزی منابع سازمان –  علی فروغی ERP – علی فروغی erp – در ایران ERP در ایران – سیستم ERP – نرم افزار ERP – علی فروغی مشاور ERP – علی فروغی آموزش ERP