ظرف دانش هیچگاه پر نخواهد شد

 

شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک با توجه به چشم انداز و رسالت خود

و با در اختیار داشتن اساتید مجرب و کار آزموده ، برنامه های آموزشی مختلفی در

زمینه انواع سیستم های مدیریتی ، مهندسی و کیفی و همچنین تکنیک های مختلف

و کاربردی مرتبط با سیستم های ذکر شده را اجرا می نماید .

با استفاده از تجربیات سال های گذشته ، آکادمی آموزش این شرکت نوع ، چگونگی

و محل اجرای آموزش را کاملا با نیاز مشتریان خود تطبیق داده و همواره می کوشیم

تا بهترین شرایط را برای متقاضیان آموزش مهیا نماییم .در پایان دوره آموزشی ،گواهی معتبر از مرکز اعتبار دهی بین المللی اعطا میگردد.

آموزش های تخصصی و کاربردی با ارائه گواهینامه های معتبر