آموزش کلید گم شده بیشتر  مشکلات  است

 

امروزه با توجه به پیشرفت های سریع و چشمگیر علمی در جهان و نیاز به دانش های نو و روش های اصولی

به کارگیری آنها ، چالش به روز بودن و از رقبا عقب نماندن از مهم ترین مسائل پیش روی سازمان ها و شرکت های

مختلف می باشد .

 

شرکت مهندسین مشاور نیک اندیشان کارنیک در راستای تحقق اهداف و برنامه های آموزشی شما اقدام به برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری می نماید .

شما می توانید با هماهنگی قبلی در کلاس مورد نظرتان ثبت نام کنید . ( بایستی از برنامه آموزشی آکادمی شرکت اطلاع حاصل نمایید )

ما می توانیم برنامه های مختلف آموزشی مورد نیاز شما را در محل مورد نظرتان برگزار نماییم . برای اجرای کلاس های آموزشی در مکان مورد نظر شما می بایست از قبل با دفتر شرکت هماهنگ نمایید و شرایط اجرای کلاس آموزشی را نیز داشته باشید .

 

آموزش ها حضوری

آموزش در محل آکادمی شرکت

شما میتوانید با اطلاع از برنامه های آموزشی ، در کلاس مورد نظر خود ثبت نام کرده و شرکت نمایید

آموزش در محل مورد نظر شما

مطمئنا برگزاری کلاس آموزش در مکان متقاضیان دارای ویژگی های مطلوبی می باشد

 

نیاز به آموزش ، خواستن پیشرفت است و حرکت در مسیر تعالی